МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

МАРКЕТИНГ:
ВИКЛИКИ ТА РІШЕННЯ

Організатори

ГОЛОВА:


Ковальов А.І. - ректор Одеського національного економічного університету, д.е.н., проф.


ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ:


Литовченко І.Л. – д.е.н., проф., зав. кафедри маркетингу Одеського національного економічного університету;


Ян В. Віктор – д.е.н., хабілітований доктор, проф., зав. кафедри маркетингу Краківського економічного університету (Польща).


ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:


  1. Божкова В.В. - д.е.н., проф. кафедри маркетингу Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;
  2. Ілляшенко С.М. - д.е.н., хабілітований доктор, проф. кафедри менеджменту іннов. підпр-ва та міжн. екон. відносин Харківського національного технічного університету «ХПІ»;
  3. Крикавський Є.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри маркетингу та логістики Національного університету «Львівська політехніка»;
  4. Постан М.Я. – д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту і маркетингу Одеського національного морського університету;
  5. Прокопенко О.В. – д.е.н., проф. кафедри економіки іннов. університету «Колегіум Мазовія» (Польща);
  6. Решетнікова І.Л. – д.е.н., проф. кафедри маркетингу Київського національного економічного університету;
  7. Ромат Є.В. – д-р. держ. упр., проф. кафедри реклами та звязків з громадськістю Київського національного університету імені Тараса Шевченко.
  8. Шерстюк Р.П. – д.е.н., проректор з економіки та розвитку Тернопільського національного технічного університета імені Івана Пулюя;
  9. Шлезяк М. - ректор Економіко-гуманітарного університету, м. Бельсько-Бяла, Польща

Конференцію буде організовано
в off- та on-line режимі.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг: виклики та рішення». Робота конференції відбудеться 21-23 квітня 2021 року в Одеському національному економічному університеті.
У конференції передбачається участь науковців, практиків і молодих вчених в сфері маркетингу різноманітних наукових шкіл та наукових напрямів незалежно від політичних вподобань, мови, приналежності до громадських об’єднань.About us

Основні тематичні напрями:

1. Новітні тренди трансформації маркетингу.


2. Маркетингові рішення в умовах адаптації до цифрової економіки.


3. Сучасна логістична діяльність: специфіка розвитку.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

РЕЄСТРАЦІЯ

Для участі у конференції необхідно до 18 квітня 2021 р. подати в оргкомітет (на електронну пошту marketing_conf@ukr.net):

1 КРОК
заповнити заявку за наведеною формою
(https://forms.gle/1t57mrzFC97CustF8)
2 КРОК
тези доповіді (до 3 стор.)
3 КРОК
рецензію (для учасників без наукового ступеню);
4 КРОК
документ про сплату оргвнеску

(реквізити для оплати - карта Приватбанк 4149629387091515, одержувач Чинь Нгок Ань)

Work process

ОПЛАТА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

️З 23 березня 2021 року в Одеській області запроваджується «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, при якому, на жаль, заборонено відвідування закладів освіти та проведення масових заходів.

Рішення щодо змінення каратнтинних умов приймаєтьсяДержавною комісією з питань ТЕБ та НС з ініціативи Міністерства охорони здоров'я та перерозглядаються кожні 2 тижні. Згідно графіку наступного разу таке рішення щодо Одеси буде прийматися 19-20 квітня - як раз напередодні запланованої конференції.

Ми сподіваємося, що всі учасники, що подали заявки щодо очної участі в нашої конференції, будуть здорові та мати змогу приїхати в сонячну й весняну Одесу!

Очна участь

Вартість очної участі оффлайн складає 500 грн (для іноземців - 20 євро) і включає в себе участь у конференції, дискусіях, розміщення однієї публікації в електронному варіанті збірнику, кава-брейки, екскурсію у морський порт «Одеса», можливість участі в тренінгах, семінарах і майстер-класах з отриманням сертифікату на 1 кредит (ECTS).

Дистанційна участь

Вартість дистанційної участі складає 200 грн. (для іноземців – 10 євро) і включає в себе участь у конференції та дискусіях онлайн, розміщення однієї публікації в електронному варіанту збірнику з отриманням сертифікату.
Відправлення електронного варіанта збірника з матеріалами конференції здійснюється на електронну адресу учасника, зазначену в заявці.

У разі змінення рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 до помаранчевого, є можливість розміщення учасників в готелі. Додаткова інформація щодо умов розміщення та бронювання номерів надається за запитом по заявці.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Формат аркуша – А4; обсяг тез доповіді має становити до 3 повних сторінок, сторінки не нумеруються; поля зліва, справа, знизу та зверху – 20 мм; шрифт – Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал – одинарний; абзац – 1,27 см. Формули повинні бути набрані у редакторі Microsoft Equation 3.0.
В правому куті вказується прізвище, ім’я, по-батькові автора (скорочено), нижче – назва організації або ЗВО (без скорочень) та місто.
Далі через інтервал у центрі – назва тез (заголовними літерами, розмір шрифту 14 пт, жирний). Нижче через інтервал друкується текст. Тези доповіді слід починати з обґрунтування актуальності теми, закінчувати – висновками та рекомендаціями.

Посилання на літературу наводиться у тексті в квадратних дужках у порядку згадування у тексті відповідно до стандартів. Список використаної літератури наводиться через інтервал після основного тексту тез доповіді.

 


Електронний варіант тез зберігається у форматі doc, який має бути названий за прізвищем автора.
Мова тез – українська, англійська, російська,.
Тези доповідей поширюються в авторській редакції, відповідальність за зміст тез доповідей несуть автори. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення тез доповідей, які виконані та оформлені з порушенням вимог оргкомітету.

Тези доповідей учасників будуть сформовані у збірник наукових доповідей, роздруковані, а також викладені в форматі pdf. на сайтах кафедри маркетингу ОНЕУ.
Ознайомитися з матеріалами конференції 2019 року можна за посиланням:

Посилання на Збірник тез 2019